ליווי ליזמים

אני מאמינה בבני אדם, וביכולתם לברוא עולם טוב יותר, יחד.

זו הסיבה שאני ממוקדת תמיד באנשים, ובייחוד במשוגעים, במעולים, במצטיינים.

אם אתם יזמים חברתיים שרוצים להפוך את העולם, או לפחות לעשות את ישראל מקום טוב יותר – אני כאן בשבילכם. אתם בהחלט מוזמנים לפנות אלי למייל האישי michalhemmo@gmail.com  ואשתדל לעזור.

פניות מקצועיות בנושאי המכון – אנא פנו למייל הבא michalh@jdc.org.il עם עותק לשילת בן שמחון הרל”שית המדהימה שלי, שתוכל להפנות לגורם המתאים.  shilatb@jdc.org.il

שלכם,

מיכל

ליווי לבכירים

ככל שעולים גבוה בצמרת – רבים האתגרים, הסיכונים והבדידות. כך גם רבה המורכבות של הצרכים. אם אתם מנהלים בכירים ובודדים בצמרת שרוצים לעשות את ישראל מקום טוב יותר – אני כאן בשבילכם. אתם בהחלט מוזמנים לפנות אלי למייל האישי michalhemmo@gmail.com  ואשתדל לעזור.

המכון למנהיגות וממשל פיתח עבורכם מגוון מענים פניות ולכן פניות מקצועיות יתקבלו בברכה למייל הבא michalh@jdc.org.il עם עותק לשילת בן שמחון הרל”שית המדהימה שלי, שתוכל לסייע ולהפנות לגורם המתאים.  shilatb@jdc.org.il

 שלכם,

מיכל

ליווי אסטרטגי

אני מאמינה בבני אדם, וביכולתם להוביל שינוי, ליזום וליצר הבדל משמעותי.

אני גם מאמינה בניהול ומנהיגות מעוררי השראה, ובעיקר אם הם חמושים באסטרטגיה מנצחת.

על מנת שתצליחו להוביל את השינוי עליו אתם חולמים אתם באמת נדרשים לאסטרטגיה מנצחת, חכמה וישימה. הצלחת השינוי או המיזם תלויה בראש וראשונה בשלב העיצוב האסטרטגי. זה השלב בו אני נכנסת ללוות אתכם, בתהליך קצר וממוקד שעושה את ההבדל….