סיפורי מנהיגות רבים ישנם בעם היהודי, ההיסטוריה שלנו עוצבה על – ידי נשים וגברים שהובילו את עמנו

melachedet

מנהיגות מלכדת

מה זו מנהיגות מלכדת, ולמה לנו אותה בכלל?
לשיטתי זו מנהיגות שבונה צוותים וקהילות ויוצרת הגדלה של הלכידות, ההון החברתי, הלויאליות והסולידריות. היא טובה לכם בעסקים – אם תצליחו לבנות צוותים מגובשים המלוכדים סביב אתוס ערכים ומשימה – הסיכוי שלכם להוביל גדול יותר.

היא טובה במגזר השלישי – עמותה בפועלת באופן משותף ולממש מטרה משותפת תהיה יעילה בהרבה מאשר עמותה או ארגון מפוצלים.

היא פחות טובה לארגוני ענק או ארגונים בהם יש תחרות פנימית מובנית כי אינם מעוצבים לממש יעדי על

על מנהיגות חזון וניסים

באין חזון יפרע עם” – רוח האדם שואפת לגדולה, לייעוד, למשמעות. וכך גם רוחם של עמים – מתאחדת ומתרוממת מול הנשגב, וצריכה חזון כנרטיב מחבר של הציבור לעם ולארץ. חנוכה הוא חג של ניסים, המזכיר לנו את העוצמה שבפעולה מתוך אמונה וחזון שהיא כוחם של מנהיגים. אם נהיה מגובשים ובעלי חזון ואתוס – עוד הרבה ניסים לפנינו.