מצטערים לראות אותך עוזב.ת…

שלך ובשבילך,

ד”ר מיכל חמו לוטם