מנהיגות משתפת ודמוקרטית הוכחה כיעילה במקרים של שינויים מורכבים וגדולים, וזהו סגנון שבו חשוב להשתפר, כי אתגרי המאה ה-21 מחייבים ניווט במורבות

צדק חברתי דורש מנהיגות משתפת

צדק חברתי דורש אחריות אישית ומנהיגות קולקטיבית של רבים, הוא לא תוצר של עבודה של איש אחד, אפילו לא ראש ממשלה. הוא גם לא מיושם רק על ידי הממשלה, הרשות מקומית או החברה אזרחית. צדק חברתי הוא חזון המלכד את כולנו, ואם אנשים וארגונים רבים יפעלו לממשו בצורה קולקטיבית – הוא יתקרב והמציאות תתקרב אליו, כדרכם של חזונות…