תכניות לימוד אקדמיות המיועדות לרוב לסטודנטים מצטיינים, הלומדים הצוערים לתואר ראשון/שני במסלול משולב עם תכנים המעניקים הכשרה רחבה ומגוונת המותאמת לשירות הציבורי. בנוסף מבצעים הסטודנטים התמחות, ולאחר מכן מושמים לשירות הציבורי:

  1. צוערים בשירות המדינה: תוכנית של נציבות שירות המדינה, בוגריה משובצים בשלטון המרכזי בדרג הממונה.
  2. עתידים צוערים לשלטון המקומי – תוכנית של משרד הפנים, האוצר, מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות המקומיות,  ומפעל הפיס, בוגריה שואפים להתמנות לתפקידים בשלטון המקומי.
  3. צוערי שהם – צוערים לשירות המשטרה.
  4. קורס הצוערים של משרד החוץ – לרוצים ליצג את ישראל בעולם
  5. קורס נספחי כלכלה של משרד הכלכלה
  6. עתידים לניהול תשתיות תחבורה

אגב היזם השקט והצנוע של התוכניות הללו הוא איציק דבש, איש מדהים בכל קנה מידה!